Termokamery

MENU

Termokamery

Termokamery šetří vaše peníze!

Měření rodinných domů a bytů
Pomůžeme Vám ušetřit výdaje za topení tím, že společně odhalíme tepelné úniky z Vašich rodinných domů nebo bytů.

Námi nabízená základní cena zahrnuje 4 snímky termokamerou se slovním vyhodnocením a předáním obrázků ve formátu JPG, tak aby jste si je mohli jednoduše vytisknout nebo nechat vytisknout jako klasické fotografie ve Vašem nejbližším fotolabu.

Délka snímkovacího období je vázaná klimatickými podmínkami, při kterých lze snímkování provádět (najlepším obdobím je zima - říjen až duben).

K celkové ceně 3 900 Kč budou případně připočteny:

Dopravné z Třebíče,Ant. Dvořáka 214 - 9 Kč na 1km
Každý další snímek nad 4 základní snímky - 100,-Kč
Noční práce (20:00 až 6:00) + 40%
Víkendy + 50%

Proč termokamery?

Pro kontrolu úniku tepla je ideální zimní období, kdy je rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou minimálně 15 stupňů Celsia. Nechcete přece topit pánu bohu do oken a pokud byste měli po koupi nemovitosti odhalit, že váš dům připomíná síto, kterým teplo uniká ven, určitě byste zaplatili víc, než kolik dáte za prohlídku domu odborníkem ještě před koupí. I ke koupi ojetého vozu se přece doporučuje přizvat automechanika.

Jak termokamery fungují?

Termografické měření je bezkontaktní měření teploty, které využívá pro nás neviditelné infračervené záření. Termokamera přesně změří povrchovou teplotu předmětů. Výsledkem je barevný obraz tepelného pole, takzvaný termogram, který odhalí a zdokumentujete místa s odlišnými hodnotami. Každé teplotě je přiřazena barva podle teplotní škály. Nejchladnějšímu místu je přiřazena barva černá a nejteplejšímu bílá.

Co oko nevidí, to vidí termokamery

Termokamera rychle odhalí zjevná i skrytá a překvapivá místa, kudy teplo uniká. Termokamera nemilosrdně detekuje chyby, kterých se dopustili řemeslníci při rekonstrukci nebo stavbě domu, například špatné utěsnění oken nebo nesprávné provedení spár a styků. Pomůže vám také při vyhledávání závad podlahového topení a mnohokrát se osvědčila při odhalování skrytých poruch v elektroinstalaci. Termokamera totiž odhalí nadměrné oteplení a opotřebování jednotlivých spojů a prvků elektrických zařízení. Mimochodem, termovizní kontroly elektrických rozvaděčů jsou také vyžadované některými pojišťovnami!

Do boje proti plísním a požáru

Termokamery také pomáhají předcházet vzniku plísní. Zhodnotí stěny, střechy a podlahy. Odhalí, kam zatéká voda, kde se drží vlhko a kde tedy tvorba alergenních plísní hrozí. Termokamera také prohledá riziková místa z hlediska požární bezpečnosti (kotelny, komíny a pod.).

Termosnímky pomohou i při reklamaci

Pokud si chcete ověřit, jestli vám firma kvalitně zateplila dům, pomůže vám právě termosnímek. Je velmi dobrým argumentem a pomůže vám při následné reklamaci špatně odvedené práce. Samozřejmě je nejlepším řešením vyhnout se podobným nepříjemnostem a pokud se tedy dům teprve chystáte stavět a nejste si úplně jisti kvalitou stavební firmy, najměte si stavební dozor. Specialisté, kteří mají znalosti v oblasti stavebních konstrukcí a hlavně termografie, odborně provedou měření a zároveň dohlédnou na kvalitu prováděných prací. Předejdete tak případným reklamacím a ušetříte si nemalé starosti i finanční prostředky, energii a čas. Ale pozor, ne každý, kdo tuto moderní metodu měření nabízí, dodá stejně kvalitní termosnímky. Velkou roli hraje rozlišení kamery, zkušenosti i to, zda vám firma snímky pouze předá, nebo z nich dokáže určit a poradit, jak únikům tepla zabránit. Jinak řečeno, pokud už chcete do termosnímků investovat peníze, vyberte si skutečné odborníky!

Hlavní výhody měření termokamerou

- Znatelně snížíte náklady na spotřebu elektřiny, plynu a dalších energií.
- Zvýší spolehlivost elektrických zařízení.
- Upozorní vás na možné budoucí riziko požáru.

Další výhody

- Měření je bezkontaktní. Změříte i těžko přístupná místa, není třeba žádných zásahů do stavby.
- Mnohem rychleji zaznamená teplotní změny, než kontaktní měření.
- S předstihem odhalí přehřívající se části elektrických zařízení.
- Měření je digitální, je tedy možné údaje dál zpracovat i uchovat.
- Termokamery měří s přesností na 0,2 °C.